รศ.ดร. Keatisak Soisuwan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Teacher and Research)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

3.1 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.30 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 3

9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [9.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

9.2 นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ"
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th